Onze cliënten zijn overwegend ouderen(vanaf 50+) met een lichte tot matige verstandelijke beperking, met bijkomende problematiek zoals: autisme, adhd, Naast het belang van integreren in de maatschappij, is bieden van een z...
Lees meer
Lavendel 9
5061WB Oisterwijk

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven