Kosten en vergoedingen


Kosten en vergoedingen voor gebruik voorzieningen

Algemene voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk, met en zonder beperkingen. Voorbeelden hiervan zijn: Openbaar vervoer, buurthuizen, klussendienst, formulierenhulp, maaltijdenservice, en het consultatiebureau. Voor een algemene voorziening is geen toestemming van de gemeente nodig of een doorverwijzing van een instantie. Wel kunnen hier kosten aan verbonden zijn. Deze voorzieningen stellen mensen in staat om (ondanks hun beperkingen) zelfredzaam en zelfstandig te zijn en mee te blijven doen (participatie).

Als blijkt dat u niet zelf, met hulp van anderen of met algemene voorzieningen in staat bent tot zelfredzaamheid of participatie, kunt u in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening. Dat kan bijvoorbeeld beschermd wonen, logeerzorg, respijtzorg of specialistische zorg zijn. 

Voor een maatwerkvoorziening is toestemming van de gemeente nodig. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u contact opnemen met Loket Wegwijs (klik hier).